Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер


Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер12:55:32
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 002_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 003_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 004_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 005_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 006_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 007_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 008_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 009_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_01
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_02
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_03
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_04
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_05
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_06
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_07
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_08
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_09
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_10
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_11
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_12
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_13
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_14
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_15
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_16
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_17
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_18
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_19
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_20
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_21
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_22
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_23
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_24
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_25
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_26
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_27
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_28
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_29
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_30
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_31
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_32
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_33
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_34
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_35
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_36
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_37
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_38
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_39
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_40
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_41
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_42
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_43
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_44
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_45
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_46
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_47
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_48
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_49
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_50
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_51
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_52
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_53
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_54
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_55
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_56
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_57
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_58
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_59
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_60
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_61
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_62
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_63
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_64
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_65
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_66
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_67
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_68
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_69
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_70
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_71
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_72
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_73
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_74
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_75
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_76
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_77
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_78
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_79
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_80
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_81
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_82
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_83
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_84
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_85
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_86
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_87
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_88
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_89
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_90
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_91
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_92
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_93
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_94
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_95
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_96
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_97
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_98
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 00_99
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 010_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 011_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 012_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 013_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 014_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 015_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 016_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 017_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 018_RUK
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_100
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_101
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_102
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_103
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_104
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_105
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_106
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_107
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_108
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_109
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_110
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_111
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_112
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_113
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_114
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_115
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_116
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_117
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_118
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_119
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_120
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_121
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_122
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_123
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_124
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_125
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_126
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_127
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_128
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_129
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_130
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_131
Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер 01_132
Описание
Аудиокнига Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер
Михаил Афанасьевич Булгаков работал над романом, вышедшим в свет под названием «Мастер и Маргарита», с 1928 по 1940 год, практически до конца жизни. За это время значительно изменились авторское понимание произведения и его текст. На этом диске представлена ранняя редакция знаменитого романа («Великий канцлер») и главы, переработанные писателем в 1934-1936 гг. Ранние редакции «Мастера и Маргариты» – это уникальная возможность проникнуть в творческую лабораторию великого алхимика слова Михаила Булгакова, это еще одна встреча с любимыми героями, возвращение в волшебный мир прекрасных и трагических чувств, созданный фантазией гениального писателя.
Аудиокнигу Михаил Афанасьевич Булгаков - Булгаков Михаил "Великий Канцлер вы можете слушать онлайн бесплатно прямо на сайте.
Комментарии